آرشیو مطالب : سوغات

در گزارش بریونی بیان شد؛

تعریف صادرات چمدانی صنایع دستی

تعریف صادرات چمدانی صنایع دستی
همزمان با هفته تهران؛

بوستان آب و آتش دارای گذر گردشگری شد

بوستان آب و آتش دارای گذر گردشگری شد
سرپرست معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی سمنان:

سمنان میزبان نمایشگاه صنایع دستی می شود

سمنان میزبان نمایشگاه صنایع دستی می شود
گزارش مهر از جاذبه های كمتر شناخته شده جهرم

چتر باز جهرم برای گردشگران، جاذبه ای در كنار شیراز، اما ناشناخته

چتر باز جهرم برای گردشگران، جاذبه ای در كنار شیراز، اما ناشناخته
سهم تهران از صادرات صنایع دستی در سال گذشته

یك چهارم از صادرات صنایع دستی، شیشه بود

یك چهارم از صادرات صنایع دستی، شیشه بود

معرفی هنرهای سنتی ایران در نمایشگاه فلورانس

معرفی هنرهای سنتی ایران در نمایشگاه فلورانس
بریونی
بریونی