آرشیو مطالب : فناوری

موزه ارتباطات، موزه برتر در دوران شیوع ویروس كرونا شد

موزه ارتباطات، موزه برتر در دوران شیوع ویروس كرونا شد
همزمان با روز جهانی گردشگری؛

ورودی كاخ گلستان از سمت خیابان ناصرخسرو باز می شود

ورودی كاخ گلستان از سمت خیابان ناصرخسرو باز می شود

ثبت ملی ۹ میراث معنوی تهران

ثبت ملی ۹ میراث معنوی تهران
تغییر یا تداوم وضع موجود

مجلس و روحیه جهادی

مجلس و روحیه جهادی
امروز در محل موزه؛

رئیس جدید موزه ارتباطات ارائه شد

رئیس جدید موزه ارتباطات ارائه شد
در نشست خبری مطرح شد؛

سمپوزیوم قنات بلده فردوس برگزار می گردد

سمپوزیوم قنات بلده فردوس برگزار می گردد

خرید كف كاذب

خرید كف كاذب

بهترین نرم افزار حسابداری زرگری ایران

بهترین نرم افزار حسابداری زرگری ایران
بریونی
بریونی