آرشیو مطالب : چكاپ

پاسخ به پرسش كرونایی؛

آیا رفتن به رستوران در پاندمی كرونا خطرناكست

آیا رفتن به رستوران در پاندمی كرونا خطرناكست
میراث فرهنگی و گردشگری در این هفته

باز شدن مرزها از اول تیر

باز شدن مرزها از اول تیر
رئیس جامعه هتلداران مطرح كرد؛

هتلها گران نمی شوند

هتلها گران نمی شوند
محققان ژاپنی توصیه می كنند؛

وزن خویش را با آهسته غذاخوردن كاهش دهید

وزن خویش را با آهسته غذاخوردن كاهش دهید
بریونی
بریونی