مطالب بریونی

سازمان غذا و دارو اعلام كرد؛

سامانه تیتک سریع ترین راه دسترسی به شیرخشک

سامانه تیتک سریع ترین راه دسترسی به شیرخشک
تاجیك عنوان كرد؛

توزیع نذورات گرم در ظروف یکبار مصرف گیاهی و سلولزی

توزیع نذورات گرم در ظروف یکبار مصرف گیاهی و سلولزی
محققان هشدار می دهند؛

ارتباط رژیم های غذایی مملو از غذاهای فوق فرآوری شده با مرگ زودرس

ارتباط رژیم های غذایی مملو از غذاهای فوق فرآوری شده با مرگ زودرس
صید محمدیان عنوان كرد؛

هیچ مشکلی در تامین غذای بیماران PKU وجود ندارد

هیچ مشکلی در تامین غذای بیماران PKU وجود ندارد
نتایج یك مطالعه نشان می دهد؛

مولتی ویتامین ها در افزایش طول عمر بی تاثیرند

مولتی ویتامین ها در افزایش طول عمر بی تاثیرند
محققان هشدار می دهند؛

قرارگیری در معرض مواد شیمیایی پلاستیکی خطر دیابت را بیشتر می کند

قرارگیری در معرض مواد شیمیایی پلاستیکی خطر دیابت را بیشتر می کند

سفارش های خوراکی برای گرمازدگی

سفارش های خوراکی برای گرمازدگی
متخصص تغذیه عنوان كرد؛

بررسی خطرات آرسنیک در برنج

بررسی خطرات آرسنیک در برنج
اسماعیل زاده خبر داد؛

تهیه سبد غذایی مطلوب برای ایرانی ها

تهیه سبد غذایی مطلوب برای ایرانی ها
معاون آموزشی پژوهشی سازمان اورژانس خبر داد

حذف تدریجی کاردانی رشته فوریتهای پزشکی

حذف تدریجی کاردانی رشته فوریتهای پزشکی
بریونی
بریونی