مطالب بریونی


معرفی موسسه حقوقی و مهاجرتی در کشور

معرفی موسسه حقوقی و مهاجرتی در کشور

راه اندازی هتلی با 42 میلیاردریال سرمایه در شهداد کرمان

راه اندازی هتلی با 42 میلیاردریال سرمایه در شهداد کرمان
مطالعات نشان می دهد؛

مصرف قارچ برای کاهش خطر افسردگی مفید می باشد

مصرف قارچ برای کاهش خطر افسردگی مفید می باشد

ارائه خدمات احراز هویت و وریفای اکانت های بین المللی

ارائه خدمات احراز هویت و وریفای اکانت های بین المللی

ثبت جهانی مناطقی از ایران در یونسکو همه برای رونق گردشگری

ثبت جهانی مناطقی از ایران در یونسکو همه برای رونق گردشگری
پژوهشگر مطالعات فرهنگی بین المللی:

تمرکز بر میراث مشترک نوروز روابط با سازمان شانگهای را تقویت می کند

تمرکز بر میراث مشترک نوروز روابط با سازمان شانگهای را تقویت می کند
پژوهشگران می گویند؛

مصرف زیاد میوه و سبزیجات طول عمر را 8 ماه می افزاید

مصرف زیاد میوه و سبزیجات طول عمر را 8 ماه می افزاید

این روزها کجا و چطور آموزش بورس ببینیم

این روزها کجا و چطور آموزش بورس ببینیم

انتظارها برای یکی از زیباترین هتل های سنتی ایران در کرمان

انتظارها برای یکی از زیباترین هتل های سنتی ایران در کرمان
سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكی ایران؛

امنیت غذایی مردم تحت تأثیر پاندمی کووید ۱۹ قرار گرفت

امنیت غذایی مردم تحت تأثیر پاندمی کووید ۱۹ قرار گرفت
بریونی
بریونی